>South zone North zone Central zone
Mallorca es divideix en tres zones de producció vitícola: la Serra de Tramuntana, el Raiguer i el Pla i Llevant. El clima és mediterrani amb una temperatura mitjana de 17ºC, amb hiverns lleugerament freds i estius secs i calorosos. L’illa rep entre 2.500 i 2.900 hores de sol. Hi predominen les roques carbonatades del tipus calisses, margues i dolomites, per la qual cosa el sòl és de tipus calissoargilós, amb un alt contingut de calç, un pH entre 7 i 8 i entre un 1 i un 2% de matèria orgànica.

Regió nord
(Serra de Tramuntana)

L’activitat vitivinícola a la zona va començar possiblement amb l’assentament romà a l’illa. L’Arxiduc Lluís Salvador ja referencià el conreu de malvasia i en valorà el seu vi a les taules reials i episcopals; una varietat que ja consumien els mallorquins benestants de segles passats. És la zona que concentra la major pluviometria de l’illa i en orografia és la més difícil per al conreu de la vinya; d’aquí, el sistema de cultiu de marjades, pròpia de l’època àrab.

Regió central
(Raiguer)

Situada a recer de la Serra de Tramuntana, la comarca té un microclima diferenciat perquè les muntanyes la protegeixen dels freds vents septentrionals. La pluviometria és inferior a la de Tramuntana amb una precipitació mitjana anual aproximadament de 450 mm. El relleu és suau i les vinyes estan situades entre els 75 i els 200 metres sobre el nivell de la mar.

Regió sud­est
(Pla i Llevant)

Des de la dominació romana és una de les zones de l’illa amb més tradició vitivinícola, i ha anat en augment des de la creació de la DO Pla i Llevant el 1999. La roca calcària, de margues i dolomites, dóna un sòl de tonalitats vermelloses o blanquinoses amb un pH lleugerament alcalí. Aquestes característiques del sòl permeten un bon drenatge, la qual cosa fa que el cultiu dels ceps es faci en condicions molt bones.